Multimediainformasjon

FLAG håndterer multimediainformasjon, inkludert video, audio, bilde og tekst - som en skulle forvente av en webapplikasjon.

Det er også enkelt å inkludere lenker i dokumenter og skjermbilder. Dette gir FLAG brukerne tilgang til andre informasjonskilder (f. eks. RSS feeds) eller tjenesteleverandører. Et eksempel er abonnement på endringer i forskrifter.