Rettigheter

Bedriftens arbeidsstillinger (roller) registreres i FLAG. Hver rolle gis rettigheter i formularer og organisasjonsenheter.
Rettighetene arves av personer som tildeles rolle(r) i organisasjonen.
Rettighetstyper er lese, legge til, editere og slette.
Rolletilhørighet brukes for å sende oppgaver til rett person i henhold til selskapet's prosedyrer.