HMSK - utfordringer og nytteverdi

I næringslivet er det to motsatte syn på HMSK-aktiviteter (Helse, Miljø, Sikkerhet og Kvalitet). På den ene siden: At gode HMSK-rutiner er nyttig for forretningsførsel og produktivitet. På den andre siden: At HMSK-aktivitetene er kostbare og forstyrrer normal arbeidsutførelse og at forskriftene pålegger næringen uproduktive investeringer.

I de siste årene har det blitt en økende støtte for synet at uhell og avvik på arbeidsplassen påvirker bedriftens produktivitet negativt. Tilgjengelige situasjonsstudier i mange bransjer, viser at det er en sterk knytning mellom god HMSK utførelse og lavt fravær. Situasjonsstudiene viser også at det er en rekke nytteverdier som kan knyttes til HMSK aktiviteter. Disse inkluderer følgende:

Disse bedriftsøkonomiske gevinstområdene kommer i tillegg til de lovpålagte kravene som myndighetene har vedtatt for å beskytte samfunnet mot store miljømessige og menneskelige byrder. Etterlevelse av disse myndighetskravene må være en integrert del av bedriftenes daglige forretningsdrift og risikohåndtering uavhengig av entusiasmen for det.

En effektiv gjennomføring av HMSK blir viktig for bedriftene, uansett syn.