Webbasert

Nettlesere er i vanlig bruk på arbeidsplassene og brukergrensesnittet er kjent. Med nettleseren (f.eks. Internet Explorer og Firefox) får brukeren tilgang til FLAG via internett, hvor som helst og når som helst, i henhold til brukerens rettigheter og kundens sikkerhetsstrategi.

FLAG datafangst foregår ved kilden. Brukerne registrerer informasjon via nettleseren uten å rute informasjonen via en HMSK-koordinator for registrering i FLAG. Dette reduserer manuell innsats og forsinkelser samtidig som det øker datakvaliteten og fremmer involveringen av personalet i HMSK-saker.

Bilde av påloggingsskjermen:

Logon Screen