Enkelt vedlikehold

Det uunngåelige vedlikeholdet av programvaren gjennomføres lett ettersom det bare brukes en nettleser på bruker siden. Ved oppdateringer er det ikke nødvendig å gjøre noe på de enkelte brukerne sine maskiner. Bare programvaren på serversiden trengs å vedlikeholdes. Dette gjør at nødvendig ressursbruk til vedlikehold holdes på et lavt nivå, det er raskt å gjennomføre oppdateringene som igjen gir raske muligheter for relaterte gevinstrealiseringer.