Lokale kopier, FLAG-satellitt

En bedrift kan ha arbeidsplasser hvor kommunikasjonslinjene har begrenset båndbredde eller er ustabile. Dette kan resultere i uakseptable responstider når internett brukes med sine tilgjengelige multimedia egenskaper. Slike arbeidsplasser kan for eksempel være skip med satellitt kommunikasjon, det kan også være andre mobile enheter eller midlertidige arbeidsplasser så som byggplasser.

FLAG kan settes opp slik at denne ulempen skjules ved å bruke en lokal kopi - en FLAG-satellitt versjon. Brukerene på slike fjernarbeidsplasser kommunisere med FLAG som da kjører på en lokal server. Responstiden vil være på lik linje med annen lokal datatrafikk. Når systemet brukes og informasjon blir lagt inn, vil FLAG-satellitten synkronisere med den sentrale FLAG-installasjonen over den trege linjen. Synkroniseringen skjer i bagrunnen. Selv om dette skjuler effekten av de trege linjene, vil oppdateringen skje tilstrekkelig ofte sett i fra et operativt synspunkt.