Om NorSolutions AS

NorSolutions leverer tjenester og FLAG, et fleksibelt IT system for arbeid og ledelse av aktiviteter innen Helse, Miljø, Sikkerhet, Kvalitet (HMSK), Dokumentlagring og -kontroll.
Systemet er basert på et fleksibelt rammeverk som støtter kundens kontinuerlig forbedringsarbeid ved at Flag støtter PDCA-syklusen (Plan-Do-Check-Act) som er sentral i kvalitetsledelse.

Det fleksible rammeverket gir oss effektivt verktøy for utvikling av programvare for andre bruksområder og gjør det enkelt å tilpasse Flag for den enkelte kunde.

HMSK arbeid og ledelse er viktig fordi det er:

Ved utvikling av produkter, bruker NorSolutions AS sitt kontaktnett av spesialister for å sikre at produktene er i samsvar med virksomhetens behov.

NorSolutions AS er en verdifull medspiller i kundens forbedringsprosesser på HMSK området der IT har en rolle.
Selskapet tilbyr prosjektledelse og støttetjenester.