Rapporter

FLAG har rapportmaler, bygget med kommersielt tilgjengelig rapporteringsverktøy sammen med FLAG moduler som ivaretar brukerrettighetene.

Rapport typer:

Raportene leveres i bl.a. excel og pdf format

Alle rapportene bygges basert på brukerens uttrekkskriterier og rettigheter.