Dynamisk tilpasning, kontekstdrevet

Personell i ulike organisasjonsenheter trenger forskjellig funksjonalitet og informasjon.
FLAG er bygget for å møte dette behovet.
Systemet er kontekstdrevet. Ved innlogging har hver bruker et gitt ståsted/kontekst, gjerne brukerens lokale organisasjonsenhet. FLAG presenterer da informasjon og funksjonalitet som er relevant for denne brukeren i denne konteksten, og gir dermed et øyeblikksbilde av HMSK-saker som er knyttet til denne organisasjonsenheten.

Brukeren kan selv endre kontekst/ståsted.