Tjenesteleveranser

Vi har to typer tjenesteleveranser:

Flag implementering er konfigurering, installasjon, tilpasninger og utvidelser av FLAG til kundens behov.

People Våre tjenester er basert på bred erfaring fra HMSK implementering og bruk. Vi assisterer klienter i deres arbeid for å øke nytten av FLAG for å nå sine HMSK mål. Vi adresserer systemsiden, infrastrukturen og organisasjonen.

Våre tjenester inkluderer:

I våre engasjement vil vi anvende vår erfaring og vurderingsevne til å søke kostnadseffektive og pragmatiske tilnærmelsesmåter til beste for klienten. Vi legger vekt på kunnskapsoverføring til klienten.