Handlings- og prosessorientert

FLAG er et handlingsorientert system, med støtte for kundens HMSK prosedyrer/prosesser ved bruk av en integrert arbeidsflytprosess motor.

Arbeidsflytprosessen sender meldinger om oppgaver/aksjoner til ansvarlige FLAG brukere basert på kundens prosedyrer.
Arbeidsflyt starter automatisk ved definerte hendelser og av FLAG brukere.
Registrering av nye hendelser, observasjoner, revisjoner osv. kan starte arbeidsflyt
Aksjonsansvarlige ihht prosedyren får oppgaven presentert i FLAG og kan i tillegg varsles via e-post og SMS. Oppgaver tildeles brukere enten som navngitt person eller innehaver(e) av stilling (rolle). Oppgaver kan delegeres, og det kan legges til deltakere.

FLAG holder oversikt over alle oppgaver, både på individuell og gruppe/rolle basis.

FLAG overvåker framdriften av arbeidsflyten. Varslingen til de involverte skjer via e-post og/eller SMS.